กระดาษกาว เครื่องดักแมลง

กระดาษกาวเครื่องดักแมลง

ไซต์ขนาด กระดาษกาวเครื่องดักแมลง

ขนาด 14 x 57 ซม.

ขนาด 24 x 47 ซม.

ขนาด 11.5 x 42 ซม.

ขนาด 39 x 31.5 ซม.

ขนาด 54 x 31.5 ซม.

ขนาด 27 x 54 ซม.

ขนาด 27 x 39.8 ซม.