เครื่องเป่าลมมือ Hand dryer

การล้างมือ หมายถึง การล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ การขัดถูให้ทั่วมือรวมทั้งช่องลายนิ้วมือ ด้วยสบู่หรือสารเคมีและน้ำ แล้วล้างออกให้สะอาด ช่วยลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่บนมือได้ชั่วคราว
 
โดยปกติแล้ว เครื่องเป่ามือ นิยมติดตั้งในห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำในพื้นที่ส่วนกลางที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เมื่อเสร็จภาระกิจในห้องน้ำ จะต้องมีทำความสะอาดโดยการล้างมือ หากใช้ผ้าเช็ดมือ ผ้าอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หากใช้กระดาษชำระก็สิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและทรัพย์กร แต่การติดตั้งเครื่องเป่ามือสามารถช่วยเราประหยัดค่าใช่จ่ายในการให้บริการห้องน้ำได้ ทั้งในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดั้งนั้นเราควรเลือกเครื่องเป่ามือที่มีคุณภาพและความต้องการและความคุ้มค่า
เหตุผลที่ควรทำให้มือแห้งหลังล้างมือ
-มือที่เปียกชื้นสามารถแพร่กระจายแบคทีเรียได้มากกว่ามือที่แห้งถึง 1,000 เท่า
-85% ของจุลินทรีย์ ถูกส่งผ่านมือที่เปียกชื้น
-บนมือของเราสามารถมีแบคทีเรียเกาะอยู่ได้ถึง 3,000 ชนิด
-แบคทีเรียสามารถอยู่ในมือได้ 3 ชั่วโมง และแบคทีเรียตัวเดียวสามารถแบ่งตัวได้ถึง 4,000,000 ตัวใน 8 ชั่วโมง