ม่านอากาศ Diamond รุ่น Heavy Duty

 Model  Dia.of wheel  Dimension  Frequency  Voltage  Max input power  Air volume  Air velocity  Noise  Net weight
   (mm)  (mm)  (Hz)  (V-)  (W)  (m/h)  (m/s)  (dB)  (kg)
 FM-20095  200  900 x 338 x 366  50  380  720  4700  22  72  29
 FM-20125  200  1200 x 215 x 230  50  380  1050  7350  22  74  35