ม่านอากาศ Diamond รุ่น Slim Design

 Model  Dimension  Frequency  Voltage   Max input power   Air volume  Air velocity  Noise  Net weight
   (mm)  (Hz)  (V-)  Hi  Lo  Hi  Lo  (m/s)  (dB)  (Kg)
 FM-1309T-Z/Y  900 x 213 x 160  50 / 60  220  130  120  1400  1050  8.5 - 11  51 - 52  11.2
 FM-1312T-Z/Y  1200 x 213 x 160  50 / 60  220  160  145  1760  1680  8.5 - 11  51 - 53  14.5