ม่านอากาศ Diamond รุ่น Ceiling Type

 Model  Dimension  Frequency  Voltage  Max input power    Air volume  Air velocity  Noise   Net weight
   (mm)  (Hz)  (V-)  Hi  Lo  Hi  Lo  (m/s)  Hi  Lo  (Kg)
 FM-4009CS  900 x 235 x 320  50 / 60  220  300  270  1400  1000  16 - 20  57  54  17
 FM-4012CS  1200 x 235 x 320  50 / 60  220  400  370  1900  1500  16 - 20  58  55  22