ม่านอากาศ Diamond รุ่น Stainless Steel

 Model  Dimension  Frequency  Voltage  Max input power  Air volume   Air velocity  Noise  Net weight
   (mm)  (Hz)  (V-)  (W)  Hi  Lo  (m/s)  (dB)  (kg)
 FM-4009S-L  900 x 215 x 240  50 / 60  220  300  1400  1000  16 - 20  < 57  14
 FM-4012S-L  1200 x 215 x 240  50 / 60  220  400  1900  1500  16 - 20  < 58  18.5
 FM-4015S-L  1500 x 215 x 240  50 / 60  220  500  2300  1900  16 - 20  < 61  25