ม่านริ้ว PVC / ม่านกันแมลง / ม่านห้องเย็น

ม่านริ้วพลาสติกพีวีซี (PVC Strip Curtain) แบรนด์ CARLOFLEX

เป็นวัสดุที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าม่านริ้วพีวีซีสามารถใช้ลดการถ่ายเทของอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการ สูญเสียพลังงาน  ในสถานที่ซึ่ง

ต้องการควบคุมอุณหภูมิ อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันฝุ่น, แมลง, กลิ่น และ เสียงรบกวนได้ด้วย ม่านริ้วพีวี

ซีได้แนวคิดมาจากความยืดหยุ่น และ น้ำหนักของ PVC ที่สามารถห้อยตัวได้ ซึ่งมีความเหนียวและทนทานต่อแรงกระแทก มีสีที่โปร่งใส สามารถ

มองทะลุผ่านได้ ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมองไม่เห็นอีกฝั่ง

 

ขนาดของม่านริ้วพลาสติกพีวีซี

ขนาดของม่านริ้วพลาสติกพีวีซีที่ใช้โดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือ

1. หน้ากว้าง 200 มิลลิเมตร หนา 2 มิล เหมาะกับช่องประตูที่สูงไม่เกิน 2.80 เมตร

2. หน้ากว้าง 300 มิลลิเมตร หนา 3 มิล เหมาะกับช่องประตูที่มีขนาดใหญ่ม่านพลาสติกพีวีซี มีหลายชนิด มีคุณสมบัติ สี และขนาด ซึ่งเหมาะสม สำหรับนำไปใช้ในลักษณะแตกต่างกัน

 


 

• ม่านริ้วสีใส (Standard Clear) 

ม่านริ้วสีใสเหมาะสำหรับใช้อาคารทั่วไป คุณสมบัติของม่านริ้วพีวีซีใส ซึ่งม่านพลาสติกใสสามารถป้องกันฝุ่นและแมลง ลดเสียงรบกวน  ควบคุมอุณหภูมิ ในอาคารและโรงงานเหมาะสำหรับห้องแอร์หรือห้องอุณหภูมิบวก

 

• ม่านริ้วสีใสทนเย็น (Super Polar) 

ม่านริ้วสีใสทนเย็นใช้สำหรับ ห้องเย็น และรถเก็บความเย็น คุณสมบัติของม่านริ้วพีวีซีสีใสทนเย็น ซึ่งม่านริ้วพีวีซีสีใสทนเย็นสามารถ กันฝุ่น ลดเสียงรบกวน ควบคุมอุณหภูมิ และ ม่านริ้วพีวีซีสีใสทนเย็นสามารถทน ความเย็นถึง-55 องศา 

ม่านพลาสติกสีใสทนเย็นเหมาะสำหรับห้องเย็น และ ห้องแช่แข็ง ที่มีอุณหภูมิติดลบ

 

• ม่านริ้วพีวีซีสีเหลือง สีส้ม และ สีเหลืองขุ่น (Yellow Anti Insect) 

ม่านริ้วพีวีซี สีเหลือง สีส้ม และ สีเหลืองขุ่น  ใช้ในอาคารทั่วไป และ โรงงานอุตสาหกรรม ทาง อาหาร คุณสมบัติพิเศษของม่านริ้วพีวีซี สีเหลือง สีส้ม และ สีเหลืองขุ่น นอก จากกันฝุ่นและลดเสียงรบกวนแล้ว ยังสามารถกันแมลง  และ ควบคุม

อุณหภูมิได้ ม่านพลาสติก สีเหลือง สีส้ม และ สีเหลืองขุ่น  เหมาะสำหรับอาคารและโรงงานทีมีปัญหาด้านแมลง บริเวณทางผ่านเข้า-ออกรอบอาคาร

 

• ม่านริ้วพีวีซีแบบกันไฟฟ้าสถิต (Anti Static)

ม่านริ้วพีวีซีแบบกันไฟฟ้าสถิตย์ ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ม่านพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ป้องกัน ไฟฟ้าสถิตย์ได้มาตรฐานการทดลอง

 

• ม่านริ้วพีวีซีสีดำ (Black curtain) 

ม่านพลาสติกสีดำ  ใช้สำหรับกันแสง หรือบริเวณ ที่ไม่ต้องการให้มองเห็น เช่นห้องล้างฟิล์ม เป็นต้น

 

• ม่านริ้วพีวีซีแบบกันกระแทก (Ribbed Clear)

ม่านพลาสติกกันกระแทกออกแบบเพื่อ เพิ่มความแข็งแรงและทนแรงกระแทกจากรถขนสินค้า เข้า-ออก ม่านพลาสติกกัน กระแทก  เหมาะสำหรับบริเวณที่มีการเข้าออกบ่อยครั้ง โดยเฉพาะรถ FOLK-LIFT ม่านพลาสติกกันกระแทกมีสันช่วยรับแรง

กระแทกทำให้ม่านพลาสติกกันกระแทก มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้ืน

  


 

 
             ขนาดของใบม่าน        ความสูงของประตู     ระยะซ้อน 
           กว้าง 20 ซม. หนา 2 มม.           ไม่เกิน 2.5 เมตร        5 ซม.
           กว้าง 30 ซม. หนา 3 มม.            2.5 เมตรขึ้นไป       10 ซม.

 

ตารางแสดงคุณสมบัติของม่านริ้วพลาสติกพีวีซีชนิดต่างๆ

 

 
           ผลิตภัณฑ์             ชนิด       ลักษณะ       อุณหภูมิ        ขนาด      สี  
           LT-2002     ทนเย็น      เรียบ   -50°C - 40°C    200 x 2 มม.      ใส  
           LT-3003     ทนเย็น      เรียบ   -50°C - 40°C    300 x 3 มม.      ใส
          LT-RB-2002     ทนเย็น    กันกระแทก    -50°C - 40°C    200 x 2 มม.      ใส
          LT-RB-3003     ทนเย็น    กันกระแทก    -50°C - 40°C    300 x 3 มม.     ใส
          ST-2002    ธรรมดา       เรียบ   -20°C - 50°C    200 x 2 มม.     ใส
          ST-3003    ธรรมดา      เรียบ   -20°C - 50°C    300 x 3 มม.     ใส
         ST-RB-2002    ธรรมดา    กันกระแทก   -20°C - 50°C    200 x 2 มม.     ใส
         ST-RB-3003    ธรรมดา    กันกระแทก   -20°C - 50°C    300 x 3 มม.     ใส
          OR-2002   กันแมลง       เรียบ   -20°C - 50°C    200 x 2 มม  เหลืองส้ม
          OR-3003   กันแมลง       เรียบ   -20°C - 50°C    300 x 3 มม.  เหลืองส้ม
       OR-RB-2002   กันแมลง    กันกระแทก   -20°C - 50°C    200 x 2 มม  เหลืองส้ม
       OR-RB-3003   กันแมลง    กันกระแทก   -20°C - 50°C    300 x 3 มม.  เหลืองส้ม
          YT-2002   กันแมลง       เรียบ   -20°C - 50°C    200 x 2 มม  เหลืองใส
          YT-3003   กันแมลง       เรียบ   -20°C - 50°C    300 x 3 มม.  เหลืองใส
        YT-RB-2002   กันแมลง    กันกระแทก   -20°C - 50°C    200 x 2 มม  เหลืองใส
        YT-RB-3003   กันแมลง    กันกระแทก   -20°C - 50°C    300 x 3 มม.  เหลืองใส
          YLT-2002   กันแมลง       เรียบ   -20°C - 50°C    200 x 2 มม  เหลืองขุ่น
          YLT-3003   กันแมลง       เรียบ   -20°C - 50°C    300 x 3 มม.  เหลืองขุ่น
       YLT-RB-2002   กันแมลง    กันกระแทก   -20°C - 50°C    200 x 2 มม  เหลืองขุ่น
       YLT-RB-3003   กันแมลง    กันกระแทก   -20°C - 50°C    300 x 3 มม.  เหลืองขุ่น